خدمات لیزر شامل موارد زیر می گردد:

الف- تولید مارک اختصاصی

ب- تولید عروسک های پارچه ای حرارتی

ج- ایجاد ارزش افزوده در پوشاک

خدمات لیزر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.